අඅ 
නිදහස් අධ්‍යාපයේ නිර්මාතෘ  ආචාර්ය C.W.W.කන්නන්ගර ශීමතානන්ගේ ජීවමාන ප්‍රමාණයේ ලොකඩ ප්‍රතිමාවක් පැරණි රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභා ගොඩනැගිල්ල හෙවත් ජනාධිපති ලේකම්  කාර්යාලය  ඉදිරිපිට  ඉදිකර විවෘත කර ඇත. අප සංගමයේ සංකල්පය මත මෙම  පිලිරැව ඉදිකිරීමට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ  උපරිම සහභාගිත්වය ලබාදෙන ලදී. ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් මෙන්ම ⁣මධ්‍ය විද්‍යාල ආදි සිසුන් ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2018 ජූලි මස 10 වන දින  විවෘත  කරනලදී.
කන්නන්ගර ගුණ සමුරු උලෙළ 2020
ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර ශීමතානන්ගේ ගුණ සමුරු උලෙළ මෙවර පැවැත් වෙනුයේ ගිනිගත්හේන මධ්‍ය විද්‍යාලේ දීය. සැප්තැම්බර් මස මෙම උත්සවය පැවැත් වීමට එම විදුහල හා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මහත් කැපවීමෙන් කටයුතු කිරීම දක්නට ලැ⁣බේ. එහෙත් පවත්නා කොරෝනා වසන්ගත තත්වය හමුවේ මෙය කෙසේ පවත්වන්නේ දැයි ඉදිරියේ දී තීරණය කරනු ලැබේ.

 මධ්‍ය විද්‍යාලන්තර ක්‍රීඩා උලෙළ 2020

මෙම වසරේ කන්නන්ගර අනුස්මරණ ක්‍රීඩා උලෙළ  පැවැත් වීම සම්බන්යෙන් ගෙන තිබූ ක්‍රියාමාර්ගයන්   නව කොරෝනා වසන්ගත තත්වය තුල තීරණයක් නොමැතිව නවතා දැමීමට සිදුව ඇත.

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ  ගණිතය අනුමාන අාදර්ශ විභාගය 2020 

අපොස  සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් වෙනුවෙන් වාර්ශිකව පවත්වන ආදර්ශ  ගණිතය  ප්‍රශ්ණ පත්‍රය මෙවර  ඊමේල් හෝ මාර්ග ගතව අන්තර්ජාලය හරහා  ලබාදීමට තීරණය විය. මෙය පළමුව  ප්‍රශ්න පත්‍රයත් දෙවනුව ආදර්ශ විසදුමත් තෙවනුව විසදීම වීඩියෝ ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙසත් ලබාදීමට අදහස්තකරන අතර එය ජූලි මස අවසන් වීමට ප්‍රථම ලබාදීමට කටයුතු කරමින් සිටී. මෙවර එය මධ්‍ය විද්‍යාල 54ට අමතරව ඕනෑම පාසලකට ලබාගත හැකිවනු ඇත. මෙම ප්‍රශ්න පත්‍ර සැකසීම හා සම්බන්ධව කටයුතු කරණු ලබන්නේ සංගමයේ අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කමිටුවේ සභාපති ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. රත්නනායක මහතා ඇතුළු කමිටුව විසිනි.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006771723099

Central Colleges Past Pupils' Association Of Srilanka

CCPPASL is planned and executed by the past pupils of the 54 Pioneer Central Schools established by Dr. C.W.W. Kannangara, the founder of the free education system, and the first Minister of Education in Sri Lanka (Ceylon). In the early 60s when he was in his last stages of a well spent life, soliloquizing on the fruits of lifetime endeavour, with a heavy heart on the then emerging trends in the Education field, assisted form this Forum of Past Pupils who have left the portals of the Pioneer Central Colleges and have established themselves in the numerous fields for the development of their Motherland.

Our vision is to protect and promote the Free Education System with a view to assisting and encouraging capable and intelligent students to achieve higher educational levels, irrespective of their social and economic status and, where necessary, to provide assistance to such students by the award of scholarships and other means.

Our mission is to bring together, under one umbrella, the Past Pupils of those 54 Central Colleges, to initiate, promote, encourage and plan Educational Policies with the authorities, based on the Unique Model of the “Central School” meticulously planned as a role model for any country in whole of Asia which has rich cultural heritage and economic perspective, with suitable, sensible and appropriate far-reaching modifications where necessary, to fall in line with the modern trends.

Website Administrator
Thilak Weerakoon
Past Pupil Hedunuwewa Central college
Phone No : 0758265710
Email : ccppasl@yahoo.com